Doing Business in Mauritius

Discover business opportunities and learn how to make money as a Mauritian

Join Community
Doing Business in Mauritius
421 members 360 topics 1136 posts

Eski zot koner couma fer pou gagne permit pou vane 'legumes ek fruits'?

last updated
created
2 replies
199 views
3 users
0 likes
St
gices
St
Strikingunner 11 Jun 2015

Bonjour,

Mo p rode sa renseignement la avek zot paski mo p envi lance moi dan sa business la. Mo ti envi koner ki ban procedure ek kotsa mo bzn fer sa afin ki mo kav start mo business. Mo p envi vane sa lor chemin sois dan mo van. Ki mo bizin fer aide svp.

2 Comments

gices 11 Jun 2015

Normalman to zis ena pou rode enn plass lor sime pou to vann to bann zafer (marchand ambulant). Pena oken lezot zafer ki to bizin fer mai si lapolis vini, zot pou pouss twa (parfwa mem saizi to bann lartik).

Alor seki to kapav fer c rod enn Hawker's Licence avek municipalite kot to pou travay. Chek sa link la ek sann la si pou impe plis linformasion.

Telefone municipalite e zot pou kapav aide twa plis. Apre fer nou conner kuma to bann demars p aller e si nou kapav aide twa plis. Bon couraz :)

1
St
Strikingunner 12 Jun 2015

Thanks man mo pou survive to conseil. Apres mo dire zot kinn derouler ;).Btw si mo envi met enn stand lor chemin cot mo pou met mo ban legumes eski mo bzn tire li dan tanto kan mo inn arete venD sois mo kav laisse li dan bors chemin???