Licenciement et loi du travail a Maurice.

Posted by
2K views
3 replies
4 users
AngeDemoniak09
gices
angelnhm

Mone envi compren certain kitsoz lor la loi pour travayer dan moris. Kan companie licencier 1 travayer sans oken raison et affirmer ki li pa pou pay li 1SOU, li gagne droit?? pena 1 la loi exacte pou sa bane zafer la??

Mo p demander parski cuma nu coné ena bkp biro travay dan moris mais mo embrouille net lor le fait ki sak1 coz diferent cozer alor ki zot sipozer dire meme zafer?? laba osi ena corruption??
port louis dire bisin pay 3mois par lané mais apres 1semaine li dire cki companie donne zot saem bisin pren. C ki rose hill la dire 3mois par lané li osi mais apres 1 certaine létemps li sanz davis.. flacq rest lor 3mois li.. mo p bisin 1 explkation lor sa svp merci..

sorry si li longue a lire.

3 Replies

gices
gices Level 6

Mo pa p tro gagne kompran. Dapre seki tonn ekrir, mo p gagne limpresion ki to p koz lor enn travay minicipalite (to fer referans port louis/rose hill/flacq). Eski to p koz en general u travay gouverneman u prive?

Ena bann zafer de baz ki tou employer bizin respecter - kuma absans maternel, maximum ler dimoune kapav travay dan enn zur, conze ki employer la bizin gagner, tou sa...

Mai sak companier kapav met bann lezot klause si dan zot kontra di momen zot respecter lalwa travayer.

Alor ki zafer exactemen zot p demander?

1 Reply
AngeDemoniak09
AngeDemoniak09 Level 1

Mo p coz en general la moi.. Et osi mo p rode comprend si 1 companie gagne droit met dimoune dehors sans OKEN raison et pas pay li nanier meme si li ena so temps service..
Et osi mo envi comprend kifer bane diferent biro travay p coz diferent cozer..

angelnhm
angelnhm Level 1

svp m ti envi coner kan donne preavi couma eski bizin payer 3mois par bananer ou 15 zur par bananer

Have something to say?
Ask a Question