Travay p donn mwa enn post inferieur mem ki zot ti dir mwa zot pa pou fer sa. Eski zot ena drwa?

Posted by
424 views
1 reply
2 users
F
gices
+
+

Mo travail dans ene societe BPO depi 3 ans et monn gagne ene promotion depi pli ki 2 ans eski aster zot gagne droit desann moi sans raison valable zot raison a zot c ki poste la ine nepli exister... mais kann mo ti signe contrat pour sa poste a responsabilité ti stipulé lor la ki pas gagne droit refaire moi retourne en arriere. ine stipulé ki si ena pou revoir mo poste soit li bouge moi vers ene poste meme niveau ou ene poste superiere non ene poste inferiere...ESKI LI GAGNE DROIT FER SA?

1 Reply

gices
gices Level 6

Bon tou depann lor kontra ki tonn signer. Si lor kontra la ena klause ki dir:

si ena pou revoir mo poste soit li bouge moi vers ene poste meme niveau ou ene poste superiere non ene poste inferiere

..b lerla to kapav poursuiv zot. Si ti enn konversasyon verbal, b to pa pou kapav fer nanien.

1 Reply
Have something to say?
Ask a Question