Doing Business in Mauritius

Discover business opportunities and learn how to make money as a mauritian

Online Community
Doing Business in Mauritius

Travay p donn mwa enn post inferieur mem ki zot ti dir mwa zot pa pou fer sa. Eski zot ena drwa?

FIFI 28 Mar 2015

Mo travail dans ene societe BPO depi 3 ans et monn gagne ene promotion depi pli ki 2 ans eski aster zot gagne droit desann moi sans raison valable zot raison a zot c ki poste la ine nepli exister... mais kann mo ti signe contrat pour sa poste a responsabilité ti stipulé lor la ki pas gagne droit refaire moi retourne en arriere. ine stipulé ki si ena pou revoir mo poste soit li bouge moi vers ene poste meme niveau ou ene poste superiere non ene poste inferiere...ESKI LI GAGNE DROIT FER SA?

last updated
1 reply
152 views
2 users
0 likes

1 Comment

anonymous
Add a comment
gices 31 Mar 2015

Bon tou depann lor kontra ki tonn signer. Si lor kontra la ena klause ki dir:

si ena pou revoir mo poste soit li bouge moi vers ene poste meme niveau ou ene poste superiere non ene poste inferiere

..b lerla to kapav poursuiv zot. Si ti enn konversasyon verbal, b to pa pou kapav fer nanien.

1