Kestion lor PSSA

Posted by
194 views
56 points
0 users
K

Bonzur les amis,
mo travaile dan 1 college prive depi janvier ek la mne ggne 1 lot travaile alors mo pu bizn kit mo travaille college. B la tou mo ban absence seki mo ena li coupe lor mo lapaye. Absence juin li coupe dan mois juliet. Mo ti envi konE si absence mois desam eski li pu coupe dan mois janvier ou sois dan mois desam li coupE. Ek mo ti envi conE ki date PSSA ferme conte pu mois desam ek ki date bonus versE. Kumsa mo kpv arete travaille college la ek kumense mo lot travaile seki mne ggnE la.

Merci en avance

Be the first one to reply
Have something to say?
Ask a Question