Doing Business in Mauritius

Discover business opportunities and learn how to make money as a mauritian

Online Community
Doing Business in Mauritius

Kisana fabrik ban statue dans moris?

Khush_Mendossa 11 Nov 2012

Mo bizin enn dimoun ousa enn manufacturer ki kav fer 1 statue latet depi likou, en beton.

last updated
2 replies
78 views
3 users
0 likes

2 Comments

anonymous
Add a comment
gices 26 Apr 2013

Mo ti ale Salon de la Maison et Jardin hier e monn truv enn dimoune ki ti p fer bann stati en beton zis devant lantre Swami Vivekananda. Mo finn pran so nimero telefone pou twa parski monn magine sa kestion lor cleverdodo la, lol.

So nom Lewis e so nimero portab 725 28 40.

statue beton

Li fer bann sculpture an dibois si u sima u ross. Esay sone li pou to gagne enn pri :)

1
Khush_Mendossa 26 Apr 2013

top sa! p al chek sa. merci.

0